MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

Toelichting opzet vragenlijst en invulinstructies

  • U heeft een inlogcode ontvangen per brief of per e-mail. Mocht u geen inlogcode ontvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkco√∂rdinator van uw organisatie.
  • De vragen gaan over uw eigen mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
  • Houd bij het beantwoorden van de vragen rekening met uw ervaringen in de laatste 12 maanden. Bent u korter dan 12 maanden in dienst, neem dan de periode dat u in dienst bent als uitgangspunt.
  • Een aantal vragen gaat over cliënten. Hiermee bedoelen we zorgvragers, dus extramurale cliënten of bewoners. Als uit de functie die u aanklikt bij vraag 1 blijkt dat u niet direct contact hebt met zorgvragers wordt uw mening gevraagd over ‘interne klanten’, hiermee bedoelen we collega’s van andere werkeenheden/teams waarvoor u werkt of met wie u samenwerkt.
  • Een aantal vragen gaat over uw collega's of uw werkeenheid/team. Hiermee bedoelen we de directe collega's waarmee u (bijna) dagelijks werkt.
  • Bijna alle vragen in deze enquête zijn meerkeuzevragen waarbij u telkens één antwoord kunt kiezen.
  • U kunt bij elke vraag slechts één antwoord geven, tenzij bij de vraag anders staat vermeld.
  • Kies het antwoord dat voor u het meest van toepassing is door het betreffende hokje aan te klikken.
  • Hebt u zich vergist? U kunt uw antwoord wijzigen door een ander antwoord aan te klikken.

Uw mening telt! Door het invullen van een bescheiden vragenlijst kunt u uw organisatie maar vooral ook uzelf een groot plezier doen.

Logincode: